Loading...

Soeverein

Wij, soevereine Europeanen willen een Europa dat baas is in eigen huis.

Wij willen een Europa dat verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen welzijn, vrede en veiligheid en dus niet toestaat dat haar economie, politiek, inlichtingendiensten en defensie van buitenaf worden aangestuurd. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen de landen van Europa, met respect voor de verschillende nationale belangen, essentieel.

Wij willen ook een Europa, dat de eigen cultuur en tradities verdedigt. Internationale verdragen mogen nooit ten koste gaan van de vrijheid van Europese overheden om de eigen wetgeving te bepalen.

De Russen zijn mede inwoners van ons Gemeenschappelijk Europees Huis. De spanningen die zijn ontstaan in de relatie met de Russische Federatie zijn een gevolg van Amerikaanse inmenging en falend Europees leiderschap. Een goede verhouding met Rusland is van essentieel belang voor de vrede en veiligheid in Europa en voor onze economische ontwikkeling. De Europese bevolking is niet gebaat bij een nieuwe (kern-)wapenwedloop, maar wel bij aansluiting op de nieuwe Chinese Zijderoute, die deels via de Russische Federatie ons deel van de wereld bereikt.

Wij zijn nadrukkelijk tegen een wereld, waarin één machtscentrum bepaalt wat goed en slecht is en alle andere naties ondergeschikt maakt aan de eigen belangen. Wij respecteren ook de soevereiniteit van landen buiten Europa - en zijn gekant tegen militaire interventies, economische boycots of andere activiteiten zonder VN-mandaat die deze soevereiniteit en de internationale rechtsorde ondermijnen.

Een multipolaire wereld biedt de beste kans op vrede en welzijn voor iedereen.

 

© SoevereinEuropa.nl 2017 | All Rights Reserved